20 lệnh YUM trên Linux cho Package Management

Tháng Tám 7, 2019 Hiệp Phạm 0

YUM (Yellowdog Updater Modified) là một dòng lệnh mã nguồn mở tương tự như công cụ quản lý gói (package management tool) bằng giao diện đồ họa trên các hệ thống Linux dựa trên nền tảng RPM (RedHat Package Manager)