Hướng dẫn cài đặt FFMPEG trên CentOS

Share and Enjoy !

Shares

FFMPEG là một công cụ hỗ trợ chuyển đổi định dạng các file audio, và video trên Linux. Nó cho phép mã hóa, giải mã, stream, lọc hầu hết mọi định dạng audio, video ở thời điểm hiện tại. Đây là một ứng dụng hữu ích để phát triển các website chia sẻ, xử lý video như YouTube, Vimeo,…

Trong nội dung bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai cách cài đặt FFMPEG:

  • Sử dụng kho Nux Dextop YUM repository.
  • Sử dụng phiên bản prebuilt

1. Cài đặt từ Nux Dextop YUM repository.

Bước 1:  Import GPG key và cài đặt Nux Dextop repo.

Trên CentOS 7, bạn thực hiện những lệnh sau:

# rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
# rpm -ivh http://dl.atrpms.net/all/atrpms-repo-6-7.el6.x86_64.rpm

Trên CentOS 6, bạn sử dụng lần lượt hai lệnh sau:

# rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
# rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm

Bước 2: Cài đặt gói FFmpeg và FFmpeg development 

Bạn thực thi lệnh sau để cài đặt hai gói ffmpegffmpeg-devel:

# yum install ffmpeg ffmpeg-devel -y 

Bước 3: Kiểm tra FFmpeg đã làm việc?

Kiểm tra phiên bản ffmpeg đã được cài đặt lên server bằng lệnh:

# ffmpeg -version 

Bạn có thể kiểm tra những định dạng được hỗ trợ bằng lệnh sau:

# ffmpeg -formats

Cuối cùng, bạn thử thực hiện tải về và chuyển đổi một video từ định dạng .mp4 sang .h246 bằng cách thực thi lần lượt những lệnh sau:

# cd /usr/local/src
# wget https://archive.org/download/WoodstockFestivalTrailer/Woodstock_Festival_Trailer.avi
# ffmpeg -i Woodstock_Festival_Trailer.avi -vcodec libx264 Woodstock_Festival_Trailer-H264.mp4 

Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể thấy một file .mp4 mới trong cùng thư mục.

2. Cài đặt FFmpeg từ phiên bản prebuilt

Đầu tiên, bạn tải về script chứa kịch bản cài đặt bằng lệnh sau:

# wget https://raw.githubusercontent.com/q3aql/ffmpeg-install/master/ffmpeg-install 

Bạn phân quyền cho file script ffmpeg-install

# chmod +x ffmpeg-install

Cuối cùng, bạn thực thi lệnh sau để tiến hành cài đặt ffmpeg

# ./ffmpeg-install --install release

Sau khi quá trình cài đặt hoàn thành, bạn có thể thực hiện các bước kiểm tra FFmpeg tương tự như mình đã trình bày chi tiết ở cách 1.

Ở đây, bạn nhận thấy phiên bản FFmpeg được cài đặt từ prebuilt sẽ mới hơn so với cách cài đặt từ Nux Dextop YUM repository.

Hy vọng bài viết này hữu ích, chúc bạn thực hiện thành công!

Share and Enjoy !

Shares
Giới thiệu Hiệp Phạm 135 bài viết
Hiệp hiện đang là thành viên nhóm tác giả của HIEPSHARING.COM. Thích tìm hiểu, nghiên cứu Ethical Hacking, SysAdmin, DevOps và những công nghệ mới. Phương châm sống của mình: "Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, chậm chút cũng không sao."

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*