Setup remote to MySQL database from local phpMyadmin

Share and Enjoy !

Shares

Requirements: phpMyadmin is already installed on local MySQL server.

Step 1- Create a user database on MySQL remote server

GRANT ALL PRIVILEGES ON 'dbname'.* TO 'username'@'phpmyadmin-ip' IDENTIFIED BY 'password';

Step 2-  Edit the config.ini.php

 • Open and add the below lines in the config.ini.php at the end (/etc/phpMyadmin/ or /var/www/html)
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['verbose']    = 'alias of emote mysql';
$cfg['Servers'][$i]['host']     = 'remote-mysql-ip';
$cfg['Servers'][$i]['port']     = '3306';
$cfg['Servers'][$i]['socket']    = '';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['extension']   = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['compress']   = FALSE;
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']   = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['user']     = 'username';
$cfg['Servers'][$i]['password']   = 'password';

Note: Replace IP address, user database and password of remote mysql server.

 • Restart web server (Apache or Nginx,…)

Step 3- Access to phpmyadmin from browser.

Share and Enjoy !

Shares
Giới thiệu Hiệp Phạm 135 bài viết
Hiệp hiện đang là thành viên nhóm tác giả của HIEPSHARING.COM. Thích tìm hiểu, nghiên cứu Ethical Hacking, SysAdmin, DevOps và những công nghệ mới. Phương châm sống của mình: "Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, chậm chút cũng không sao."

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*