Fix lỗi: HTTP Error 500.0 – ANCM In-Process Handler Load Failure

Share and Enjoy !

Shares

Upload source code Net Core 2.2 lên Hosting Windows (IIS) xuất hiện thông báo lỗi sau:

HTTP Error 500.0 – ANCM In-Process Handler Load Failure
Common causes of this issue:
The specified version of Microsoft.NetCore.App or Microsoft.AspNetCore.App was not found.
The in process request handler, Microsoft.AspNetCore.Server.IIS, was not referenced in the application.
ANCM could not find dotnet.
Troubleshooting steps:
Check the system event log for error messages
Enable logging the application process’ stdout messages
Attach a debugger to the application process and inspect
For more information visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=2028526

Nguyên nhân

Lỗi handler trong file web.config

Khắc phục

Tìm và điều chỉnh giá trị modules trong thẻ handler trong file web.config như sau:

<handlers> <add name="aspNetCore" path="*" verb="*" modules="AspNetCoreModule**V2**" resourceType="Unspecified" /> </handlers>
thành
<handlers> <add name="aspNetCore" path="*" verb="*" modules="AspNetCoreModule" resourceType="Unspecified" /> </handlers>

 

Share and Enjoy !

Shares
Giới thiệu Hiệp Phạm 135 bài viết
Hiệp hiện đang là thành viên nhóm tác giả của HIEPSHARING.COM. Thích tìm hiểu, nghiên cứu Ethical Hacking, SysAdmin, DevOps và những công nghệ mới. Phương châm sống của mình: "Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, chậm chút cũng không sao."

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*