Cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

Share and Enjoy !

Shares

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LAMP Stack – Linux, Apache, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Red Hat Enterprise Linux 7.0 và CentOS 7.0, trong điều kiện cả hai bản phân phối đã nâng cấp httpd daemon lên Apache 2.4.

Bước 1: Cài đặt Apache Server với các cấu hình căn bản.

1. Cài đặt gói Apache 2.4 httpd service từ repositories chính thức bằng lệnh sau:

# yum install httpd -y

2. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, sử dụng lệnh sau để kiểm tra lại thông tin phiên bản Apache đã được cài đặt lên hệ thống

# httpd -v 

3. Khởi động Apache 2.4 bằng lệnh

# systemctl start httpd 
Or
# systemctl restart httpd

4. Kiểm tra trạng thái hoạt động của Apache bằng cách sử dụng lệnh sau

# systemctl status httpd 

5. Kế tiếp, bạn cần mở dịch vụ http (mở port) trên Firewall đang được kích hoạt trên server (mặc định, tường lửa Firewalld được sử dụng trên CentOS 7) bằng những lệnh sau:

# firewall-cmd --permanent --add-service=http 
# firewall-cmd --permanent --add-service=https
# systemctl restart firewalld

Bạn có thể kiểm tra lại kết quả mở port 80, 443 trên Firewalld bằng lệnh:

#firewall-cmd --list-all 

6. Cuối cùng, bạn mở trình duyệt web trên thiết bị client, truy cập đến địa chỉ IP server với giao thức HTTP qua đường dẫn: http://IP-server để tải nội dung trang mặc định của Apache 2.4.

Bước 2: Cài đặt PHP 7 hỗ trợ cho Apache

7. Ở bài viết trước, mình đã hướng dẫn chi tiết cách thức cài đặt các phiên bản PHP 7.x trên CentOS 7, bạn có thể tham khảo lại tại bài viết PHP 7.x

8. Để xem toàn bộ thông tin về phiên bản PHP đang được cài đặt trên hệ thống, bạn tạo file info.php trong Apache Document Root, khởi động lại httpd service và mở trình duyệt truy cập theo URL:

http://IP-server/info.php

# echo "<?php phpinfo();?>" > /var/www/html/info.php 
# systemctl restart httpd

 

Bước 3: Cài đặt và cấu hình MariaDB Database

9. Để cài đặt MariDB database sử dụng lệnh sau

# yum install mariadb-server mariadb 

10. Sau khi quá trình cài đặt MariaDB package hoàn thành, bạn thực hiện khởi động database service và chạy script mysql_secure_installation để cấu hình bảo mật cho MariaDB (bao gồm root password, tắt remote database với user root, xóa database test và xóa users ẩn danh).

# systemctl start mariadb
# mysql_secure_installation 

11. Để kiểm tra lại hoạt động database server, bạn đăng nhập vào MariaDB bằng tài khoản root.

# mysql -u root -p 
MariaDB > show databases;

Bước 4: Bật chế độ chạy nền cho LAMP Stack

12. Nếu bạn cần cấu hình Apache và MariaDB services tự động khởi động sau khi reboot server, có thể sử dụng lệnh bên dưới:

# systemctl enable mariadb
# systemctl enable httpd 

Chúc bạn thành công!

Share and Enjoy !

Shares
Giới thiệu Hiệp Phạm 135 bài viết
Hiệp hiện đang là thành viên nhóm tác giả của HIEPSHARING.COM. Thích tìm hiểu, nghiên cứu Ethical Hacking, SysAdmin, DevOps và những công nghệ mới. Phương châm sống của mình: "Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, chậm chút cũng không sao."

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*