Cài đặt LEMP Stack trên CentOS 7

Tháng Năm 29, 2019 admin 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LEMP Stack – Linux, Nginx, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Red Hat Enterprise Linux 7.0 và CentOS 7.0.

Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt cho DirectAdmin

Tháng Năm 29, 2019 admin 0

DirectAdmin chỉ hỗ trợ chứng chỉ SSL Let’s Encrypt trên phiên bản v1.50.0. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và kích hoạt Let’s Encrypt SSL trên server sử dụng DirectAdmin v1.50.0.

Hướng dẫn bật Leverage Browser Caching trên CentOS server

Tháng Năm 27, 2019 admin 0

Leverage Browser Caching là một module hỗ trợ lưu đệm các thành phần tĩnh của website như: hình ảnh, CSS, JavaScript, HTML,.. vào bộ nhớ cache (gọi tắt là cache trình duyệt) nhằm mục đích cải thiện tốc độ load website sau truy cập đầu tiên.

Cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7

Tháng Năm 22, 2019 admin 0

Mặc định, MySQL hoặc MariaDB server sẽ được quản trị bằng giao diện dòng lệnh (command line interface). Nếu cảm thấy bất tiện với điều này, bạn có cài đặt PhpMyAdmin – một công cụ quản trị database bằng giao diện web (Web Interface) rất thân thiện và phổ biến.

Cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

Tháng Năm 21, 2019 admin 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LAMP Stack – Linux, Apache, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Red Hat Enterprise Linux 7.0 và CentOS 7.0

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Tháng Năm 20, 2019 admin 0

Hiện tại, PHP 7.3 là phiên bản được phát hành mới nhất của PHP. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các phiên bản PHP 7.x (bao gồm 7.0, 7.1, 7.2 và 7.3) lên hệ thống CentOS & Redhat 7.