Cài đặt LEMP Stack trên CentOS 7

Tháng Năm 29, 2019 Hiệp Phạm 0

Trong bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LEMP Stack – Linux, Nginx, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Red Hat Enterprise Linux 7.0 và CentOS 7.0.

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Tháng Năm 20, 2019 Hiệp Phạm 0

Hiện tại, PHP 7.3 là phiên bản được phát hành mới nhất của PHP. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt các phiên bản PHP 7.x (bao gồm 7.0, 7.1, 7.2 và 7.3) lên hệ thống CentOS & Redhat 7.