Hướng dẫn cài đặt Webmin trên Ubuntu

Tháng Bảy 13, 2019 Hiệp Phạm 0

Webmin là một web based interface dùng để quản trị các dịch vụ trên server Linux. Đây là một trong những hosting control panel mã nguồn mở phổ biến hiện nay, nó chủ yếu dựa trên Perl, hoạt động như một tiến trình và web server.