Cài đặt Netdata – công cụ giám sát Linux Server

Share and Enjoy !

Shares

Giới thiệu

Netdata là công cụ giám sát toàn bộ hệ thống theo thời gian thực trên nền Linux. Netdata giám sát hiệu suất của application, thiết bị SNMP, v.v.. Và hiển thị tất cả các biểu đồ trên giao diện web để phân tích. Netdata được phát triển để hổ trợ hệ thống Linux nên không làm gián đoạn các dịch vụ đang chạy trên đó.

Netdata giám sát những gì ?

 • Total and Per Core CPU usage, interrupts, softirqs and frequency.
 • Total Memory, RAM, Swap and Kernel usage.
 • Disk I/O (per disk: bandwidth, operations, backlog, utilization, etc).
 • Monitors Network interfaces including: bandwidth, packets, errors, drops, etc).
 • Monitors Netfilter / iptables Linux firewall connections, events, errors, etc.
 • Processes (running, blocked, forks, active, etc).
 • System Applications with the process tree (CPU, memory, swap, disk reads/writes, threads, etc).
 • Apache and Nginx Status monitoring with mod_status.
 • MySQL database monitoring: queries, updates, locks, issues, threads, etc.
 • Postfix email server message queue.
 • Squid proxy server bandwidth and requests monitoring.
 • Hardware sensors (temperature, voltage, fans, power, humidity, etc).
 • SNMP devices.

Cài đặt Netdata

Trên Debian / Ubuntu

# apt-get install zlib1g-dev gcc make git autoconf autogen automake pkg-config 

Trên Centos / Redhat / Fedora

# yum install zlib-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig 

Clone Netdata từ github

# git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth=1
# cd netdata
# ./netdata-installer.sh 

Lưu ý: netdata-installer.sh sẽ build netdata và cài đặt nó trên hệ thống Linux. Khi quá trình cài đặt kết thúc file cấu hình /etc/netdata/netdata.conf sẽ được tạo

Khởi động Netdata bằng lệnh

# /usr/sbin/netdata 

Bạn cũng có thể dừng Netdata bằng lệnh

# killall netdata 

Kiểm tra

Mở trình duyệt và truy cập vào http://ip-server:19999/

Bạn cũng có thể xem cấu hình của Netdata bất cứ lúc nào bằng cách vào http://ip-server:19999/netdata.conf

Update

Bạn có thể cập nhật netdata phiên bản mới nhất bằng cách vào thư mục của netdata và chạy file netdata-updater.sh

# ./netdata-updater.sh 

Chúc bạn thành công!

Share and Enjoy !

Shares
Giới thiệu Hiệp Phạm 135 bài viết
Hiệp hiện đang là thành viên nhóm tác giả của HIEPSHARING.COM. Thích tìm hiểu, nghiên cứu Ethical Hacking, SysAdmin, DevOps và những công nghệ mới. Phương châm sống của mình: "Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, chậm chút cũng không sao."

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*