15 câu lệnh MySQL (mysqladmin) cho quản trị Database trên Linux

Share and Enjoy !

Shares

mysqladmin là một công cụ dòng lệnh kèm theo MySQL server được các quản trị viên thường xuyên sử dụng để thực hiện một số tác vụ cơ bản của MySQL như: kiểm tra trạng thái, theo dõi các tiến trình mysql, khởi động lại mysql hoặc thay đổi mật khẩu root,…

Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ cố gắng liệt kê và giải thích ý nghĩa của một số lệnh mysqladmin phổ biến được các quản trị viên cơ sở dữ liệu hay sử dụng.

1. Thiết lập mật khẩu MySQL Root

Nếu bạn mới cài đặt thành công MySQL server (hoặc MariaDB), mặc định hệ thống sẽ không yêu cầu nhập mật khẩu khi đăng nhập bằng user root. Do đó, để thiết lập mật khẩu cho user root, bạn sử dụng lệnh sau:

# mysqladmin -u root password NEWPASSWORD 

Bạn thay ‘NEWPASSWORD ‘ bằng mật khẩu mới dự định thiết lập.

2. Thay đổi mật khẩu MySQL Root

Trường hợp, nếu bạn cần cập nhật mật khẩu MySQL root (vẫn nhớ mật khẩu cũ), bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới:

# mysqladmin -u root -p123456 password 'newpassword' 

Trong ví dụ trên, ‘123456’ là mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới là ‘newpassword’

3. Kiểm tra MySQL server có đang hoạt động hay không?

Để kiểm tra xem MySQL server có đang ở trạng thái hoạt động bình thường hay không, bạn sử dụng lệnh sau:

# mysqladmin -u root -p ping 

4. Kiểm tra phiên bản cùng trạng thái hoạt động của MySQL.

Lệnh bên dưới hỗ trợ hiển thị phiên bản MySQL server kèm trạng thái hoạt động của nó.

#  mysqladmin -u root -p version

5. Tìm hiểu trạng thái hiện tại của MySQL server

Để hiển thị chi tiết trạng thái hoạt động của MySQL, bao gồm các thông tin: uptime, các luồng (threads) và truy vấn (queries) đang hoạt động, bạn sử dụng lệnh sau:

# mysqladmin -u root -p status 

6. Kiểm tra trạng thái của tất cả các biến và giá trị của MySQL server

Để hiển thị thông tin trạng thái tất cả các biến (variables) và giá trị (values) của MySQL server, bạn có thể thực thi lệnh dưới đây:

# mysqladmin -u root -p extended-status

7. Kiểm tra tất cả các tiến trình đang hoạt động của MySQL server

Để hiển thị tất cả các tiến trình truy vấn database trên MySQL server, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

# mysqladmin -u root -p processlist

8. Dừng tiến trình đang hoạt động trên MySQL server

Sau khi thực thi lệnh hiển thị tất cả các tiến trình truy vấn database trên MySQL server như mục 7 ở trên, để dừng một tiến trình truy vấn, bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới:

# mysqladmin -u root -p kill 5

Trong lệnh trên, ‘5’ là process ID của tiến trình truy vấn cần dừng.

Bạn cũng có thể dừng đồng thời nhiều tiến trình, với mỗi process ID cách nhau bằng dấy phẩy như ví dụ dưới đây:

# mysqladmin -u root -p kill 5,10

8. Tạo mới một database trong MySQL server

Bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để khởi tạo một database trên MySQL server

# mysqladmin -u root -p create databasename 

Hãy thay thế chuỗi ‘databasename’ bằng tên cơ sở dự liệu bạn cần tạo.

9. Xóa một database trong MySQL server

Để khởi tạo một database trên MySQL server, bạn có thể thực thi lệnh sau:

# mysqladmin -u root -p drop databasename 

Hãy thay thế chuỗi ‘databasename’ bằng tên cơ sở dự liệu bạn cần xóa.

10. Tắt MySQL server an toàn

Để shutdown MySQL server một cách an toàn, hạn chế tình trạng database bị crash, bạn sử dụng lệnh sau:

# mysqladmin -u root -p shutdown

Bạn cũng có thể sử dụng hai lệnh bên dưới đế khởi động / tắt MySQL server

# /etc/init.d/mysqld stop
# /etc/init.d/mysqld start 

11. Thực thi nhiều lệnh mysqladmin cùng một lúc

Nếu bạn muốn thực thi đồng thời nhiều lệnh ‘mysqladmin’, bạn cần đưa nhiều options vào lệnh ‘mysqladmin’ như ví dụ bên dưới:

# mysqladmin  -u root -p processlist status version 

12. Kết nối đến máy chủ MySQL từ xa (remote mysql server)

Để thực hiện kết nối remote MySQL server, bạn sử dụng tùy chọn -h (host) với địa chỉ IP của remote server.

# mysqladmin  -h 192.168.1.100 -u root -p 

13. Thực thi lệnh trên máy chủ MySQL từ xa (remote mysql server)

Bạn cũng có thể thực thi một lệnh ‘mysqladmin’ trên remote MySQL server bằng cách sử dụng tùy chọn -h (host) với địa chỉ IP của remote server.

# mysqladmin  -h 192.168.1.100 -u root -p status

Lệnh trên sẽ hiển thị chi tiết trạng thái hoạt động của remote MySQL server, bao gồm các thông tin: uptime, các luồng (threads) và truy vấn (queries) đang hoạt động

14. Lưu trữ thông tin MySQL server Debug vào logs

Bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để ghi thông tin debug về các khóa đang sử dụng, bộ nhớ và những truy vấn đang sử dụng trên MySQL vào file log, bao gồm lịch biểu sự kiện (event scheduler).

# mysqladmin  -u root -p debug

15. Xem thêm các option và cách sử dụng lệnh ‘mysqladmin’

Bạn có thể xem thêm những tùy chọn khác của lệnh ‘mysqladmin’ cũng như ý nghĩa và cách thức sử dụng của chúng như sau:

# mysqladmin --help 

Lời kết

Trong phạm vi bài viết này, mình đã liệt kê và giải thích ý nghĩa của một số lệnh mysqladmin phổ biến được các quản trị viên cơ sở dữ liệu hay sử dụng. Hy vọng bài viết nhỏ này sẽ hữu ích với các bạn.

Share and Enjoy !

Shares
Giới thiệu Hiệp Phạm 135 bài viết
Hiệp hiện đang là thành viên nhóm tác giả của HIEPSHARING.COM. Thích tìm hiểu, nghiên cứu Ethical Hacking, SysAdmin, DevOps và những công nghệ mới. Phương châm sống của mình: "Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, chậm chút cũng không sao."

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*