Hướng dẫn cài đặt Webmin trên CentOS 7

Share and Enjoy !

Shares

Trong nội dung bài viết này, mình sẽ tập trung hướng dẫn bạn cài đặt Webmin trên CentOS 7. Webmin là một web based interface dùng để quản trị các dịch vụ trên server Linux. Đây là một trong những hosting control panel mã nguồn mở phổ biến hiện nay, nó chủ yếu dựa trên Perl, hoạt động như một tiến trình và web server.

Để cài đặt Webmin trên hệ điều hành CentOS 7, bạn thực hiện như sau:

1. Cài đặt Webmin từ gói RPM

Đầu tiên, bạn tải về Webmin RPM package bằng lệnh sau:

# wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.831-1.noarch.rpm 

Thực hiện cài đặt tất cả các gói phụ thuộc trên CentOS serer bằng lệnh sau

# yum -y install perl perl-Net-SSLeay openssl perl-IO-Tty

Cuối cùng, bạn thực hiện cài đặt Webmin bằng lệnh bên dưới:

# rpm -Uvh webmin-1.831-1.noarch.rpm

2. Cài đặt Webmin sử dụng YUM repository.

Để cài đặt Webmin bằng YUM repository, đầu tiên bạn cần tạo một file webmin.repo.

# vi /etc/yum.repos.d/webmin.repo 

Thêm những nội dung bên dưới vào file và lưu lại 

[Webmin]
name=Webmin Distribution Neutral
#baseurl=http://download.webmin.com/download/yum
mirrorlist=http://download.webmin.com/download/yum/mirrorlist
enabled=1

Sau đó, bạn tải về và cài đặt GPG key để ký cho Webmin packages:

# wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
# rpm --import jcameron-key.asc 

Cuối cùng, cài đặt Webmin và tất cả các gói phụ thuộc bằng lệnh sau:

# yum install webmin 

3. Start Webmin và kích hoạt chức năng khởi động cùng server.

Để start Webmin, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

# service webmin start 

Để kích hoạt Webmin khởi động cùng CentOS, bạn sử dụng lênh sau

# chkconfig webmin on

Webmin chấp nhận thiết lập tài khoản người dùng, cấu hình web service Apache, quản lý DNS, cấu hình Postfix mail service, cấu hình Dovecot IMAP, POP3 và nhiều dịch vụ khác.

4. Truy cập Webmin

Bạn truy cập vào trang quản trị Webmin từ trình duyệt với giao thức https, địa chỉ IP server và port 10000.

https://IP-server:10000

Thông tin tài khoản quản trị Webmin mặc định cũng chính là thông tin quản trị server (username: root). Trong giao diện chính của Webmin, bạn có thể xem một số thông tin cơ bản của hệ thống.

Chúc bạn thành công!

Share and Enjoy !

Shares
Giới thiệu Hiệp Phạm 135 bài viết
Hiệp hiện đang là thành viên nhóm tác giả của HIEPSHARING.COM. Thích tìm hiểu, nghiên cứu Ethical Hacking, SysAdmin, DevOps và những công nghệ mới. Phương châm sống của mình: "Chỉ cần bản thân không bỏ cuộc, chậm chút cũng không sao."

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*